Điều khoản dịch vụ

 • T-Rex Limited. (từ đây sẽ được gọi là “công ty”) là một công ty được thành lập tại nước Cộng hòa Singapore theo pháp luật của nước Cộng hòa Singapore và hiện tại đang điều hành website: “t-rex.exchange” (sau đây tất cả được gọi là “Trang web này”, “Trang web” hoặc “T-Rex”), cung cấp nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số bằng tiền pháp định và cung cấp các dịch vụ liên quan (sau đây gọi là” Dịch vụ “). Để thuận tiện cho các từ ngữ trong Thỏa thuận này, Công ty và Trang web được gọi là “chúng tôi” hoặc các hình thức xưng hô đại từ ngôi thứ nhất khác có thể áp dụng trong Thỏa thuận này. Tất cả những người bình thường hoặc các đối tượng khác đăng nhập vào Trang web này sẽ là người sử dụng trang web này. Để thuận tiện cho từ ngữ trong Thỏa thuận này, người dùng được gọi là “thành viên” hoặc “bạn” hoặc bất kỳ hình thức áp dụng nào khác của đại từ nhân xưng ngôi thứ hai. Bạn và chúng tôi được gọi chung là “cả hai bên” và riêng lẻ là “một bên”.
 • Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng, nội dung trên Trang web này có thể được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Trong trường hợp có bất cứ mâu thuẫn hay thiếu sót nào trong cùng nội dung giữa các phiên bản ngôn ngữ, phiên bản tiếng Việt của nội dung đó sẽ là phiên bản chính và ưu tiên được áp dụng.
 • Thoả thuận Người dùng (sau đây được gọi là “Thoả thuận”) bao gồm nội dung chính, hướng dẫn khác,v.v… mà Trang web này đã phát hành hoặc sẽ phát hành trong tương lai.
 • Bằng việc truy cập hoặc sử dụng hoặc điền các thông tin theo yêu cầu, tự đăng ký thành công với tư cách là thành viên của Trang web này (sau đây gọi là “Người dùng”) hoặc bất kỳ các sản phẩm, phần mềm, nguồn cung cấp dữ liệu và dịch vụ nào bạn sử dụng được cung cấp bởi Trang web này theo bất kỳ cách nào được cho phép bởi Trang web này, nó sẽ được coi là bạn hoàn toàn hiểu, đồng ý và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện theo Thỏa thuận này, và trong trường hợp này, việc không có chữ ký viết tay của bạn sẽ không ảnh hưởng đến sự ràng buộc pháp lý mà Thỏa thuận này có thể có được với bạn.
 • Trước khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này, bạn cần đọc bản Thoả thuận này một cách kỹ càng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này vui lòng không sử dụng dịch vụ cung cấp bởi Trang web này. Chúng tôi có thể, theo quyền quyết định riêng của mình, thay đổi hoặc điều chỉnh các điều kiện và điều khoản của Thỏa thuận này vào bất kỳ thời điểm nào, và bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi những thay đổi và/hoặc điều chỉnh trên..
 • Trong thời gian đăng ký hợp lệ với tư cách là Người dùng đã đăng ký, Người dùng đã đăng ký sẽ có quyền sử dụng Dịch vụ theo cách thức mà Công ty đã chỉ đạo phù hợp và trong phạm vi của Thỏa thuận này. Khi sử dụng Dịch vụ này, Người dùng xác nhận rằng họ đã đọc và xem xét cẩn thận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này cũng như các giải thích và thông tin bằng văn bản liên quan đến rủi ro được cung cấp trên trang web của Công ty và Người dùng xác nhận rằng họ hiểu các nội dung (bao gồm mua / bán tiền kỹ thuật số), hoạt động và các rủi ro liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này.
 • Người dùng đã đăng ký, với trách nhiệm riêng của mình, chuẩn bị và duy trì hệ thống bảo mật phù hợp với môi trường của Người dùng đã đăng ký để sử dụng Dịch vụ nhằm tránh các cuộc tấn công vi-rút máy tính, truy cập trái phép, rò rỉ thông tin, v.v.
 • Nếu bạn là thành viên của Trang web này, bạn sẽ có thể tham gia giao dịch trên dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số được cung cấp bởi Trang web này và có quyền truy cập vào các dịch vụ dành riêng cho các thành viên tuân thủ các quy tắc và quy định của Trang web này. Nếu bạn không phải là thành viên của Trang web này, bạn chỉ có thể truy cập và duyệt Trang web và có quyền truy cập vào các dịch vụ khác được cho phép bởi các quy tắc và quy định của Trang web này. Sau khi bạn đăng ký làm thành viên của Trang web này và sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc chức năng nào mà Trang web này cung cấp, điều đó được hiểu là bạn đã đọc, hiểu Thoả thuận này, và:
 • Chấp nhận bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này;
 • Bạn xác nhận rằng bạn đã đủ 18 tuổi, hoặc một độ tuổi theo luật quy định khác đủ để ký kết hợp đồng theo yêu cầu của luật hiện hành và đăng ký với Trang web này, mua hoặc bán thông qua Trang web này, tiết lộ thông tin trên Trang web này và các hành vi khác cho biết bạn chấp nhận các Dịch vụ được cung cấp bởi Trang web này, phải tuân thủ các luật và quy định có liên quan của quốc gia hoặc khu vực có chủ quyền có thẩm quyền đối với bạn và bạn xác nhận rằng bạn có đủ khả năng chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, tham gia giao dịch và sử dụng Trang web này cho giao dịch tài sản kỹ thuật số.
 • Bạn cam kết rằng thông tin được cung cấp tại thời điểm bạn đăng ký làm thành viên Trang web này là chính xác và đúng sự thật và tự chịu mọi trách nhiệm và tổn thất liên quan đến việc cung cấp thông tin này.
 • Bạn cam kết rằng tất cả các tài sản kỹ thuật số của bạn tham gia vào các giao dịch đều được bạn sở hữu hợp pháp.
 • Bạn đồng ý tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật pháp liên quan, bao gồm báo cáo về bất kỳ lợi nhuận giao dịch nào cho mục đích thuế. Thỏa thuận này chỉ ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa bạn và chúng tôi, không liên quan đến quan hệ pháp lý và tranh chấp pháp lý phát sinh từ giao dịch tài sản kỹ thuật số giữa bạn và những người dùng khác của Trang web này và giữa các trang web khác với bạn.
Chúng tôi xin lưu ý bạn những điều sau đây:
 • Bản thân các tài sản kỹ thuật số không phải do bất kỳ tổ chức tài chính nào hoặc Trang web này phát hành.
 • Các tài sản kỹ thuật số cơ bản được sử dụng bởi các nhà đầu cơ, các giao dịch tài sản kỹ thuật số thường có rủi ro cao, bởi vì các tài sản kỹ thuật số thường được giao dịch xuyên suốt cả ngày mà không có bất kỳ giới hạn tăng hay giảm giá nào, các nhà đầu cơ lớn trên thị trường và các chính sách của chính phủ toàn cầu cũng có thể gây ra biến động giá cả rất lớn.
 • Có thể tồn tại các rủi ro khác mà chúng tôi đã không lường trước hoặc xác định trong điều khoản sử dụng của Thỏa thuận này.
 • Bạn hiểu rằng Trang web này chỉ được dùng với mục đích là một địa điểm để bạn thu thập các thông tin tài sản kỹ thuật số, tìm đối tác giao dịch, thực hiện đàm phán và các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Trang web này không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào của bạn và do đó, bạn có toàn quyền đánh giá tính xác thực, tính hợp pháp và tính hợp lệ của các tài sản và/hoặc thông tin kỹ thuật số có liên quan và tự chịu mọi trách nhiệm và tổn thất phát sinh từ đó.
 • Tất cả các ý kiến, thông tin, thảo luận, phân tích, giá cả, tư vấn và các thông tin khác trên Trang web này là những đánh giá chung của thị trường và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ sự phụ thuộc vào các thông tin nêu trên.
 • Nội dung của Trang web này có thể bị thay đổi bất kỳ lúc nào mà không thông báo, và chúng tôi đã tiến hành các biện pháp hợp lý để đảm bảo độ chính xác của thông tin trên Trang web; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo độ chính xác đó, hoặc chịu trách nhiệm bất kỳ mất mát nào xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do các thông tin trên Trang web hay do bất kỳ sự gián đoạn hay sự chậm trễ được gây ra do vấn đề liên quan đến Internet, việc truyền tải hay nhận thông báo và thông tin. Sử dụng hệ thống giao dịch trên mạng internet cũng có rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn vấn đề lỗi phần mềm, phần cứng hoặc đường dẫn Internet, v.v… Chúng tôi không thể kiểm soát mức độ tin cậy và khả dụng của mạng Internet, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ sự thay đổi, trễ mạng hay hỏng đường dẫn nào.
 • Việc tạo lập hoặc sửa đổi pháp luật của một quốc gia có thể dẫn đến giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể bị tạm ngừng hoặc bị cấm bất cứ lúc nào và người dùng phải chịu mọi trách nhiệm, thiệt hại và rủi ro từ việc này.
 • Bản thân các tài sản kỹ thuật số không phải do bất kỳ tổ chức tài chính nào hoặc Trang web này phát hành.
 • Các tài sản kỹ thuật số cơ bản được sử dụng bởi các nhà đầu cơ, các giao dịch tài sản kỹ thuật số thường có rủi ro cao, bởi vì các tài sản kỹ thuật số thường được giao dịch xuyên suốt cả ngày mà không có bất kỳ giới hạn tăng hay giảm giá nào, các nhà đầu cơ lớn trên thị trường và các chính sách của chính phủ toàn cầu cũng có thể gây ra biến động giá cả rất lớn.
 • Có thể tồn tại các rủi ro khác mà chúng tôi đã không lường trước hoặc xác định trong điều khoản sử dụng của Thỏa thuận này.
 • Bạn hiểu rằng Trang web này chỉ được dùng với mục đích là một địa điểm để bạn thu thập các thông tin tài sản kỹ thuật số, tìm đối tác giao dịch, thực hiện đàm phán và các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Trang web này không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào của bạn và do đó, bạn có toàn quyền đánh giá tính xác thực, tính hợp pháp và tính hợp lệ của các tài sản và/hoặc thông tin kỹ thuật số có liên quan và tự chịu mọi trách nhiệm và tổn thất phát sinh từ đó.
 • Tất cả các ý kiến, thông tin, thảo luận, phân tích, giá cả, tư vấn và các thông tin khác trên Trang web này là những đánh giá chung của thị trường và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Chúng tôi không chịu bất kỳ tổn thất nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ sự phụ thuộc vào các thông tin nêu trên.
 • Nội dung của Trang web này có thể bị thay đổi bất kỳ lúc nào mà không thông báo, và chúng tôi đã tiến hành các biện pháp hợp lý để đảm bảo độ chính xác của thông tin trên Trang web; tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo độ chính xác đó, hoặc chịu trách nhiệm bất kỳ mất mát nào xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do các thông tin trên Trang web hay do bất kỳ sự gián đoạn hay sự chậm trễ được gây ra do vấn đề liên quan đến Internet, việc truyền tải hay nhận thông báo và thông tin. Sử dụng hệ thống giao dịch trên mạng internet cũng có rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn vấn đề lỗi phần mềm, phần cứng hoặc đường dẫn Internet, v.v… Chúng tôi không thể kiểm soát mức độ tin cậy và khả dụng của mạng Internet, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất kỳ sự thay đổi, trễ mạng hay hỏng đường dẫn nào.
 • Việc tạo lập hoặc sửa đổi pháp luật của một quốc gia có thể dẫn đến giao dịch tài sản kỹ thuật số có thể bị tạm ngừng hoặc bị cấm bất cứ lúc nào và người dùng phải chịu mọi trách nhiệm, thiệt hại và rủi ro từ việc này.
Người dùng đã đăng ký sẽ bị cấm thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này:
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc bản quyền nào của Công ty, những người dùng khác của Trang web này hoặc bên thứ ba khác (bao gồm mọi hành vi phạm trực tiếp hoặc gián tiếp);
 • Tham gia vào việc sử dụng hoặc sao chép thương mại trái phép bất kỳ và tất cả tài sản trí tuệ, bản quyền, tên và tính tương tự mà Công ty có quyền;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm bất kỳ quyền riêng tư, tín dụng hoặc quyền hoặc lợi ích nào khác của Công ty, công ty liên kết, các quyền khác liên quan đến Công ty, người dùng khác của Trang web này hoặc bên thứ ba khác (bao gồm mọi hành động vi phạm trực tiếp hoặc gián tiếp);
 • Tiến hành các hành vi vi phạm, bao gồm các hành vi khởi xướng, kiện tụng hoạt động gian lận, mua bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp pháp và chuyển nhượng hoặc sử dụng lợi nhuận thu được qua tội phạm;
 • Để thực hiện một hành động liên quan đến một hành vi phạm tội, hoặc một hành động chống lại trật tự công cộng và đạo đức tốt;
 • Để thu hút người dùng đã đăng ký khác bằng cách phân phối quảng cáo và các quảng cáo tương tự (trừ các trường hợp khi Công ty phê duyệt);
 • Truyền tải thông tin chứa vi-rút máy tính hoặc các chương trình máy tính có hại khác hoặc phá hủy hoặc cản trở hệ thống, máy chủ, mạng hoặc các chức năng khác do Công ty quản lý hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào gây ra gánh nặng không cần thiết quá mức cho bất kỳ mục nào nói trên;
 • Để khai thác lỗi, lỗ hổng bảo mật hoặc các lỗi khác được tìm thấy trong bất kỳ hệ thống, máy chủ hoặc mạng nào liên quan đến Dịch vụ hoặc do Công ty quản lý;
 • Thực hiện bất kỳ hành vi nào có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động Dịch vụ của Công ty;
 • Cố ý đánh cắp tài sản của người dùng đã đăng ký khác, Công ty hoặc các công ty liên kết, thông qua các cuộc tấn công hệ thống, v.v.;
 • Để tạo nhiều tài khoản bởi cùng một người;
 • Để tham gia vào việc chia sẻ tài khoản với nhiều người hoặc cho phép bên thứ ba khác với Người dùng đã đăng ký sử dụng tài khoản;
 • Mở hoặc cố gắng mở tài khoản với tên của người khác (kể cả nhân vật hư cấu), hoặc cung cấp thông tin sai lệch đầy đủ hoặc một phần cho Công ty khi đăng ký tài khoản;
 • Cung cấp các dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch, chuyển khoản hoặc thanh toán Tiền kỹ thuật số và phân phối thông tin giá cả) giống hoặc tương tự Dịch vụ này cho bên thứ ba dựa trên thông tin thu được thông qua việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để thao túng thị trường hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào cản trở việc định giá hợp lý trên T-Rex
 • Trong trường hợp Công ty xác định rằng hành động của Người dùng đã đăng ký thuộc hoặc có thể thuộc bất kỳ mục nào ở trên, Công ty có thể tùy ý xóa tất cả hoặc một phần thông tin đó do Người dùng đã đăng ký, tạm ngưng hoặc hủy bỏ tài khoản của Người dùng đã đăng ký hoặc tịch thu tiền kỹ thuật số mà không cần thông báo trước cho Người dùng đã đăng ký đó. Trong trường hợp này, Công ty sẽ không có nghĩa vụ trả lại bất kỳ tài liệu nào, tài sản kỹ thuật số nào, v.v., nhận được từ Người dùng đã đăng ký và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với Người dùng vi phạm các điều trên.

Trang web này không dành cho trẻ em (người dưới 18 tuổi). Chúng tôi không thu thập một cách có chủ ý Thông tin cá nhân từ trẻ em và chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng đóng tài khoản và không cho phép người dùng tiếp tục mua hoặc bán các đồng tiền kỹ thuật số nếu người dùng đó bị phát hiện hoặc bị tình nghi dưới 18 tuổi. Chúng tôi sẽ tiến hành xoá các thông tin nhanh nhất có thể. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu bạn biết bất kỳ cá nhân nào dưới 18 tuổi đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể ngăn chặn kịp thời truy cập đến các dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi không bảo đảm và cam kết bất cứ điều gì liên quan đến bất kỳ thông tin của bên thứ ba nào được liên kết với Trang web này, cũng như bất kỳ hình thức nội dung nào khác không thuộc về chúng tôi, bạn phải chịu trách nhiệm tất cả các nội dung nào được cung cấp bởi bên thứ ba vì đó là quyết định của riêng bạn.