Mua ngay

Tổng số BTC muốn mua

233,114,730 VND/BTC

Tối đa: 1.28652945 BTC | Ngân hàng: Vietcombank

Người bán:

233,349,370 VND/BTC

Tối đa: 1.1979 BTC | Ngân hàng: VPBank

Người bán:

233,466,690 VND/BTC

Tối đa: 0.0099 BTC | Ngân hàng: Techcombank

Người bán:

233,701,330 VND/BTC

Tối đa: 0.00643661 BTC | Ngân hàng: Techcombank

Người bán:

233,701,330 VND/BTC

Tối đa: 0.01420155 BTC | Ngân hàng: Vietcombank

Người bán:

233,748,258 VND/BTC

Tối đa: 0.1439955 BTC | Ngân hàng: VPBank

Người bán:

233,818,650 VND/BTC

Tối đa: 0.693 BTC | Ngân hàng: Techcombank

Người bán:

233,865,578 VND/BTC

Tối đa: 0.804177 BTC | Ngân hàng: Vietcombank

Người bán:

234,874,530 VND/BTC

Tối đa: 1.11078 BTC | Ngân hàng: Techcombank

Người bán:

234,991,849 VND/BTC

Tối đa: 1.65380737 BTC | Ngân hàng: Techcombank

Người bán: