Bộ lọc
235,722,925 VND/BTC

Tối đa: 1.0979 BTC

Giới hạn: 0.009603 - 0.14751 BTC

Người bán: CryptoVN KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 98%

236,079,900 VND/BTC

Tối đa: 1.28652945 BTC

Giới hạn: 0.0056133 - 1.28652945 BTC

Người bán: Yazawa Eisaku KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 355

Tỉ lệ thành công: 99%

236,198,892 VND/BTC

Tối đa: 0.00643661 BTC

Giới hạn: 0.00643661 - 0.00643661 BTC

Người bán: ZEUS KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 145

Tỉ lệ thành công: 84%

236,317,884 VND/BTC

Tối đa: 0.01420155 BTC

Giới hạn: 0.014058 - 0.01420155 BTC

Người bán: Freddie M KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 318

Tỉ lệ thành công: 98%

236,793,852 VND/BTC

Tối đa: 0.0099 BTC

Giới hạn: 0.00495 - 0.0099 BTC

Người bán: Michael JD KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 34

Tỉ lệ thành công: 76%

236,793,852 VND/BTC

Tối đa: 0.1439955 BTC

Giới hạn: 0.00891 - 0.1439955 BTC

Người bán: Wildman KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 395

Tỉ lệ thành công: 97%

237,031,835 VND/BTC

Tối đa: 0.693 BTC

Giới hạn: 0.099 - 0.693 BTC

Người bán: Ibrahimovic KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 535

Tỉ lệ thành công: 98%

237,269,819 VND/BTC

Tối đa: 0.804177 BTC

Giới hạn: 0.0198 - 0.804177 BTC

Người bán: Yazawa Eisaku KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 355

Tỉ lệ thành công: 99%

238,531,133 VND/BTC

Tối đa: 0.495 BTC

Giới hạn: 0.00819057 - 0.495 BTC

Người bán: John Kenny KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 323

Tỉ lệ thành công: 99%

238,673,923 VND/BTC

Tối đa: 1.386 BTC

Giới hạn: 0.099 - 1.386 BTC

Người bán: Black Panda KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 300

Tỉ lệ thành công: 99%