Bộ lọc
197,904,973 VND/BTC

Tối đa: 1.1979 BTC

Giới hạn: 0.009603 - 0.14751 BTC

Người bán: CryptoVN KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 98%

198,199,475 VND/BTC

Tối đa: 0.01420155 BTC

Giới hạn: 0.014058 - 0.01420155 BTC

Người bán: Freddie M KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 320

Tỉ lệ thành công: 98%

198,238,741 VND/BTC

Tối đa: 0.1439955 BTC

Giới hạn: 0.00891 - 0.1439955 BTC

Người bán: Wildman KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 405

Tỉ lệ thành công: 96%

198,297,642 VND/BTC

Tối đa: 0.693 BTC

Giới hạn: 0.099 - 0.693 BTC

Người bán: Ibrahimovic KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 535

Tỉ lệ thành công: 98%

198,336,909 VND/BTC

Tối đa: 0.804177 BTC

Giới hạn: 0.0198 - 0.804177 BTC

Người bán: Yazawa Eisaku KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 355

Tỉ lệ thành công: 99%

198,493,976 VND/BTC

Tối đa: 1.23752945 BTC

Giới hạn: 0.0056133 - 1.23752945 BTC

Người bán: Yazawa Eisaku KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 355

Tỉ lệ thành công: 99%

199,181,146 VND/BTC

Tối đa: 0.63306 BTC

Giới hạn: 0.0099 - 0.63306 BTC

Người bán: HongMai KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 376

Tỉ lệ thành công: 98%

199,377,480 VND/BTC

Tối đa: 1.386 BTC

Giới hạn: 0.099 - 1.386 BTC

Người bán: Black Panda KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 301

Tỉ lệ thành công: 99%

199,436,381 VND/BTC

Tối đa: 0.495 BTC

Giới hạn: 0.00819057 - 0.495 BTC

Người bán: John Kenny KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 323

Tỉ lệ thành công: 99%

199,966,483 VND/BTC

Tối đa: 0.99 BTC

Giới hạn: 0.00976675 - 0.99 BTC

Người bán: HongMai KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 376

Tỉ lệ thành công: 98%