Bộ lọc
241,176,932 VND/BTC

Tối đa: 0.09442125 BTC

Giới hạn: 0.00198 - 0.09442125 BTC

Người bán: Wildman KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 388

Tỉ lệ thành công: 97%

242,143,089 VND/BTC

Tối đa: 0.15606697 BTC

Giới hạn: 0.0099 - 0.15606697 BTC

Người bán: HongMai KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 376

Tỉ lệ thành công: 98%

242,312,166 VND/BTC

Tối đa: 1.11078 BTC

Giới hạn: 0.00495 - 0.099 BTC

Người bán: HongMai KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 376

Tỉ lệ thành công: 98%

242,384,628 VND/BTC

Tối đa: 1.98 BTC

Giới hạn: 0.099 - 1.98 BTC

Người bán: ChangBomChoiCoin KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 335

Tỉ lệ thành công: 98%

242,505,398 VND/BTC

Tối đa: 0.693 BTC

Giới hạn: 0.099 - 0.693 BTC

Người bán: Ibrahimovic KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 528

Tỉ lệ thành công: 98%

242,505,398 VND/BTC

Tối đa: 0.804177 BTC

Giới hạn: 0.0198 - 0.804177 BTC

Người bán: Yazawa Eisaku KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 355

Tỉ lệ thành công: 99%

245,838,639 VND/BTC

Tối đa: 1.1979 BTC

Giới hạn: 0.00495 - 0.14751 BTC

Người bán: CryptoVN KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 98%

245,911,101 VND/BTC

Tối đa: 1.200177 BTC

Giới hạn: 0.08796902 - 1.200177 BTC

Người bán: Freddie M KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 315

Tỉ lệ thành công: 99%

246,031,870 VND/BTC

Tối đa: 1.98 BTC

Giới hạn: 0.0099 - 1.98 BTC

Người bán: CoinExpress KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 100%

246,056,024 VND/BTC

Tối đa: 2.3007301 BTC

Giới hạn: 0.0099 - 2.3007301 BTC

Người bán: Tony Chopper KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 378

Tỉ lệ thành công: 98%