Bộ lọc
227,348,629 VND/BTC

Tối đa: 0.0101 BTC

Giới hạn: 0.0101 - 0.0101 BTC

Người mua: Vàng Thỏi 99 KYC

Ngân hàng: Techcombank

Số giao dịch: 451

Tỉ lệ thành công: 97%

226,773,645 VND/BTC

Tối đa: 2.011866 BTC

Giới hạn: 0.00202 - 2.011866 BTC

Người mua: Yuri 777 KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 342

Tỉ lệ thành công: 97%

226,658,649 VND/BTC

Tối đa: 4.04 BTC

Giới hạn: 0.0202 - 4.04 BTC

Người mua: Freddie M KYC

Ngân hàng:

Số giao dịch: 318

Tỉ lệ thành công: 98%

226,658,649 VND/BTC

Tối đa: 2.96906784 BTC

Giới hạn: 0.0101 - 2.96906784 BTC

Người mua: Yuri 777 KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 342

Tỉ lệ thành công: 97%

226,543,652 VND/BTC

Tối đa: 1.01 BTC

Giới hạn: 0.0101 - 1.01 BTC

Người mua: ChangBomChoiCoin KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 340

Tỉ lệ thành công: 98%

226,428,655 VND/BTC

Tối đa: 1.123423 BTC

Giới hạn: 0.0202 - 0.113423 BTC

Người mua: Trangiu KYC

Ngân hàng:

Số giao dịch: 360

Tỉ lệ thành công: 98%

226,313,658 VND/BTC

Tối đa: 1.01 BTC

Giới hạn: 0.0101 - 1.01 BTC

Người mua: CoinExpress KYC

Ngân hàng: VPBank

Số giao dịch: 356

Tỉ lệ thành công: 99%

226,198,662 VND/BTC

Tối đa: 2.02 BTC

Giới hạn: 0.0202 - 2.02 BTC

Người mua: Trangiu KYC

Ngân hàng:

Số giao dịch: 360

Tỉ lệ thành công: 98%

226,083,665 VND/BTC

Tối đa: 0.12423 BTC

Giới hạn: 0.0101 - 0.0101 BTC

Người mua: ChangBomChoiCoin KYC

Ngân hàng: Vietcombank

Số giao dịch: 340

Tỉ lệ thành công: 98%

225,968,668 VND/BTC

Tối đa: 1.97522243 BTC

Giới hạn: 0.0202 - 1.97522243 BTC

Người mua: Freddie M KYC

Ngân hàng:

Số giao dịch: 318

Tỉ lệ thành công: 98%