Chính sách giao dịch – T-Rex Satelite Site

Chính sách giao dịch

I. QUY ĐỊNH TẠO QUẢNG CÁO, MỞ LỆNH GIAO DỊCH

II. QUY ĐỊNH HỖ TRỢ GIAO DỊCH

III. QUY ĐỊNH XỬ LÝ CÁC GIAO DỊCH TRANH CHẤP

Trước khi bạn tiến hành xử lý giao dịch, xin vui lòng lấy mốc thời gian dựa vào thời điểm giao dịch được mở tranh chấp:

IV. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN GIAO DỊCH

V. GIÁM SÁT GIAO DỊCH

VI. PHÍ NẠP/PHÍ RÚT/PHÍ GIAO DỊCH

Tiền pháp địnhTài sản sốMakerTaker KYCTaker chưa KYCGuest
VNDBTC/USDT/ETH0.0%0.5%0.5%1%